la vida és verda

Ja entrada la primavera és hora de “mimar” les nostres plantes i mantenir-les sanes i ben alimentades. Per aquest motiu us fem un breu resum de la importància de la nutrició i sanitat vegetal.

  • Què cal tenir en compte a l’hora d’alimentar a les nostres plantes?

Per mantenir les nostres plantes amb una bona salut és indispensable pensar en la seva fertilitat que es pot definir com la capacitat d’un sòl cultivat per proporcionar anclatge, oxigen, aigua i elements nutritius essencials en quantitats, formes i proporcions, adequades pel creixement òptim dels nostres jardins.

  • Quins diferents nutrients necessita una planta?

Els nutrients es diferencien en macronutrients (absorció en grans quantitats ) i micronutrients (absorció en petites quantitats). Aquests elements han d’estar en quantitats suficients perquè si no, l’element que ens falta limitarà el rendiment de la planta. Perquè la planta pugui absorbir els elements han d’estar en la seva forma assimilable i en les quantitats suficients evitant que no hi hagi toxicitat per excés o bé antagonisme entre diferents elements.

  • Fertilitat i medi?

Abans d’aportar els elements nutritius necessaris per als vegetals s’han de tenir en compte els diferents factors que afecten sobre la major o menor absorció de la planta com per exemple la textura del sòl, pH, interacció entre ions, clima o altres.

  • Quins components tenen els fertilitzants?

Un cop coneixem el medi on viu la planta, cal aportar regularment les quantitats necessàries i per aquest motiu és important entendre la composició dels fertilitzants i les seves diferències. Per a poder tenir una idea dels diferents elements que ens porten els fertilitzants trobem:

MACRONUTRIENTS: Elements necessaris en quantitats relativament abundants per assegurar el creixement i supervivència de les plantes. Són els més abundants en la majoria de fertilitzants. El sòl els proporciona en quantitats insuficients pel que és important aportar-los en fertilització.

– Nitrogen (N) Molt relacionat en processos de creixement de la planta. Formació de proteïnes. Component de la clorofil·la.

Fòsfor (P) Important en la consistència del fruit. Afavoreix floració, fructificació i maduració. Imprescindible en la fotosíntesi.

– Potassi (K) Formació hidrats de carboni. Ajuda a l’augment del pes del fruit. Afavoreix desenvolupament de l’arrel. Augmenta resistència de la planta (gelades, plagues, malalties..)

– Sofre (S) / Ca (Calci) / Magnesi (Mg) Importants per diferents funcions.

MICRONUTRIENTS / OLIGOELEMENTS: En el sòl les quantitats poden ser altes però moltes vegades no estan en forma assimilable i solen provocar carències.

Bor (B) / Ferro (Fe) / Manganès (Mn) / Coure (Cu) / Zinc (Zn) / Molibdè (Mo)

  • Quines diferències hi ha entre fertilitzants i quins necessitem?

Els fertilitzants es poden diferenciar per:

  1. Diferències entre composicions: La majoria de fertilitzants aporten elements principals i expressen les seves concentracions en N-P-K + S (Mg) que és com podem diferenciar-los depenent de les necessitats i funcions dels vegetals que vulguem potenciar.
  2. La forma d’absorció, és a dir, per on entraran els nutrients, que pot ser radicular o foliar.
  3. El tipus d’alliberació, que ens indicarà la forma en què els nutrients s’aniran alliberant i que estaran disponibles per les plantes.

Tenint clar aquests conceptes només ens falta anar al nostre punt de venda i escollir el que més necessitem. I recordeu, la nutrició vegetal és indispensable per aconseguir plantes sanes!

articles relacionats